Vad är Olivoljans surhet? Vad Indikerar det?

Olivoljans surhet är den första parametern som gör det möjligt att definiera en olja och därmed råvarans kvalitet. Det representerar innehållet av fria fettsyror som finns i oljan och uttrycks som en procentandel oljesyra.

För extra jungfruolja är surhets gränsen inställd på 0,8% (0,8 gram per 100 gram). Det betonar specifikt oljans hälsa och dess kommersiella klassificering. Ju lägre surheten i oljan är, desto friskare är olivoljan (från vilken produkten erhölls).

Oljans surhet uppfattas dock inte av smaken. Ofta tenderar vi faktiskt att förväxla oljans surhet med stickningar i halsen. Denna känsla är faktiskt typisk för färska oljor rika på tokoferol polyfenoler. Oljans surhet är däremot ett värde som bara kan mätas med en kemisk analys utförd i laboratoriet. EVOO surhetsgraden måste vara mindre än eller lika med 0,8%. Olivoljor som innehåller mindre än 0,3% fria fettsyror, är av högsta kvalitet med högsta produktionsstandard.


Older Post Newer Post