Är filtrerad eller ofiltrerad olivolja bättre?

Detta är en av de vanligaste frågorna vi ställer oss när vi köper extra jungfru olivolja. På marknaden hittar vi främst filtrerad extra virgin olivolja som också är den kvalitativt överlägsna.

Filtrering syftar till att eliminera slam från oljan. Alla dessa komponenter, såsom olivens massa, sten och små vattendroppar som med tiden äventyrar integriteten i vår extra jungfru olivolja.

Eliminering av dessa ämnen gör oljan mer motståndskraftig mot åldrande och förlänger dess lagringstid. Det är också möjligt att köpa ofiltrerad extra jungfruolja. Det gör att den kan släppas ut på marknaden på en kortare tid.

Ofiltrerad olivolja är en icke-dekanterad extra jungfruolja, rik på polyfenoler men också i slam. Det är den som avgör den intensiva smaken av denna sort och dess konsistens. När de sätter sig på botten av flaskan leder de till en snabbare lagring av extra jungfruoljan. Av denna anledning bör ofiltrerad olja helst konsumeras inom några månader.


Older Post Newer Post