Integritetspolicy

The Culina Shop Privacy Policy

The Culina Shops Integritetspolicy

Här beskriver vi hur och varför vi behandlar personlig information, vilken typ av personlig information som behandlas och på vilken laglig grund behandling av personlig data görs för dig som kund eller registrerad person eller företag på www.Theculinashop.com, i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen GDPR. 2016/679 (Denna integritetspolicy förklarar hur TCS definierar målen och medlen för att behandla och samla in personlig information, samt mängden och användningen av den data som samlas in.)

Med “information” menar vi personlig information om dig som vi samlar, använder, delar och lagrar.

Det huvudsakliga syftet med insamlingen är att ingå köpeavtal med dig som kund eller att förse dig med produkter, tjänster och erbjudanden.

I denna policy syftar “vi”, “oss” och “vår” till The Culina Shop (TCS) och “du” och “ni” syftar till den individ vars information det gäller.

Vad vi samlar in

- Ditt namn

- Din kontaktinformation, till exempel din adress, e-postadress och telefonnummer

- Information som relaterar till ditt inköp av våra produkter eller din användning av våra tjänster

Hur vi samlar in information om dig

- Insamlande av information du ger oss när du handlar från vår webbsida eller ansöker skriftligen om att vi ska skriva upp dig på vår mailinglista

Vad vi gör med informationen vi samlar in

Vi använder informationen om dig för att:

- Delge dig information om våra produkter

- Hålla dig informerad om nya saker och produkter som vi tror du kan vara intresserad av

- Kommunicera med dig

- Följa lagar, regler och av säkerhetsskäl kontrollera din identitet

Laglig grund för behandling och bearbetning

Det är nödvändigt för oss att bearbeta din personliga information för att effektivt kunna bedriva vår affärsverksamhet, affärsplanering och affärsanalys, verkställa avtal där du är deltagande part och för att kunna vidta åtgärder på ditt initiativ innan du ingått detta avtal

- Med anledning av legitima intressen från vår sida

- För att kunna fullfölja våra juridiska skyldigheter

I samband med behandling av vissa kategorier av personlig information, ser vi generellt sett till att vid tidpunkten inhämta specifikt samtycke från dig i det fall det inte finns annan laglig grund för oss att behandla den typen av information. 

Legitima intressen

Då vår behandling är grundad på de legitima intressen som nämns ovan, är dessa legitima intressen som följer:

- Insamlande av personlig information och personuppgifter för att kunna ge dig en smidig och effektiv kundupplevelse

- För att säkerställa att du erhåller uppdaterad information om The Culina Shops affärsaktiviteter

- För att förse dig med de tjänster du har anhållit om

- Registerhållning av din samling för att säkerställa en effektiv kundupplev

- För vår egen marknadsföring och undersökningar.

I vissa fall kan TCS överföra information till tredje part, liksom använda oss av outsourcing för att säkerställa en mer effektiv prestanda för våra olika funktioner.

Personlig information och personuppgifter kan ej överföras till tredje land.

Dessutom kan TCS tvingas delge information till statliga myndigheter (t.ex. polismyndigheten och svenska Skatteverket): Dessutom kan TCS delge information till företag som erbjuder betalningslösningar (t.ex. faktureringsbolag och banker) och företag som utför allmänna godstransporter (t.ex. logistikföretag och speditörer). I dessa fall använder parterna fristående personuppgiftsansvariga i enlighet med sina egna integritetspolicyn och förvaltning instruktioner. 

Dina rättigheter

När som helst har du rätt att:

- Anhålla om tillgång till eller en kopia av samtlig personlig information vi innehar om dig

- Be oss radera eller dra tillbaka din personliga information, i det fall du anser att vi inte har rätt att lagra den

- Begränsa behandlingen av din personliga information

- Invända mot att din personliga information behandlas under vissa omständigheter

Tillgång till din personliga information och andra rättigheter hos den registrerade

För information om den registrerades personliga information måste den registrerade insända en anhållan: Signerad med en säker elektronisk signatur genom att skicka e-post till adressen Administration@tcs.com

Säkerhet

Vi förbinder oss att se till att din information hålls säker. För att förhindra obehörig tillgång eller avslöjande, har vi infört lämpliga fysiska, elektroniska och driftsmässiga förfaranden för att bevaka och säkra den information vi samlar in online.

Cookies från tredje part

TCS webbsida kan använda sig av cookies från tredje part, i synnerhet Google Analytics.

Verktyget Google Analytics Tool förser Google Inc. (bolag med hemvist i USa), vilka har tillgång till verktygets insamlade statistiska data. Google Inc. har skrivit under på principerna för EU-USAs Privacy List, vilket bekräftar att tjänsteleverantören följer EUs önskade standard för integritet. Denna leverantör tillämpar även kontraktsenliga åtaganden gällande integritet.

Länkar till andra sidor

TCS hemsidor kan länka till webbsidor för tredje part, som har sina egna användningssätt och regler för personuppgiftsskydd för vilka TCS inte ansvarar för. Var god kontrollera dessa policies innan du lämnar ut någon information till dessa webbsidor. 

Cookies

Cookies är en textfil som lagras i webbsidor användarens internetbrowser för att förbättra webbsidans funktionalitet. Sparade cookies tillåter oss att känna igen användarens dator.

TCS mål med användandet av cookies

TCS använder cookies för följande ändamål:

Sessionshantering och användaridentifiering

Säkerställning av webbsidefunktionalitet

Insamling av statistik gällande besöksflöde - antal besökare, tid tillbringad på sidan

Förbättrad effektivitet av driften av webbplatsen

Servern där TCS webbsida lagrar besökares sända förfrågningar (öppna webbadresser, enheten och browsern, IP-adress, besökstid). Denna information används enbart för tekniska ändamål: för att säkerställa korrekt funktionalitet och säkerhet på webbplatsen. Den lagliga grunden för denna behandling av personlig information är The Culina Shops legitima intressen.

Klagomål

Frågor, kommentarer och önskemål angående denna policy välkomnas och ska adresseras till info@theculinashop.com

Ändringar av denna policy

Alla ändringar av denna integritetspolicy som publiceras på webbplatsen www.theculinashop.com