Vad är D.O.P.?

S.U.B eller Skyddad Ursprungs Beteckning (P.D.O. Protected Designation of Origin på engelska, eller D.O.P Denominazione di Origine Protetta på Italienska) är det europeiska erkännandet av lantbruksprodukter eller mat med hela produktionscykler från råmaterial till färdig produkt (bearbetning, förberedelser och paketering) är utförd i ett specifikt område.

The Chianti Classico P.D.O.

Chianti Classico P.D.O har blivit erkända av EU:s föreskrift EC 2446/2000 och godkända av EU med föreskrift EEC nr. 2081/92 för en extra virgin olivolja producerad i de områdena som utgörs av provinserna Florens och Siena. Produktionsföreskrifterna anger ett antal procedurer och riktlinjer som måste följas för att oljan som tas fram ska erkännas av EU, inklusive tappning och uppmärkning. De verkställda kemiska och fysiska parametrarna säkerställer att konsumenten alltid har högkvalitativ olja hela hållbarhetstiden.

Frantoio-sorten är en av världens mest kända och sträcker sig över hela italien. Den är är världens populäraste S.U.B. 

Framförallt i Toscana har olivoljan av Frantoio-typen blivit populär som ett resultat av det omsorgsfulla kvalitets- och marknadsföringsarbete som utförts genom åren för att förvärva exportandelar av “made in Tuscany”.

Det är tack vare det omsorgsfulla arbete som det toscanska folket utfört under åren för att förbättra variationsrikedomen i nord-centrala Toscana. Träd av Frantoioarten samt övriga arter distribueras över de nord-centrala delarna av huvudsakligen kuperade Toscana.

Organoleptiska karaktäristiska hos Chianti Classico P.O.D.-oljor

Den territoriella morfologin skapar områden med olika mikroklimat som starkt påverkar de sensoriska, karakteristiska och sekundära noterna hos den producerade oljan. Generellt sett har dessa S.B.U-oljor en fruktig olivprofil som inledningsvis är mycket intensiv och utvecklas till medelintensitet.

Färgen varierar från mörkgrön till grön med gyllene toner. Noter av kronärtskocka och klippt gräs kommer säkerligen märkas. De fruktiga aromerna har en pikant och något bitter smak.

Olivolja från Trás-Os-Montes, Portugal

En Trás-Os-Montes olivolja med S.U.B-sigill garanterar konsumenten att produkten har genomgått ett rigoröst, självständigt kontrollsystem. Det intygar att denna produkt har en specifik smak och arom samt har införskaffats eller bearbetats på ett traditionellt sätt endast i det definierade området.

Specifika drag

Det är en olja som uteslutande erhållits genom mekaniska processer från oliver av olika arter som är typiska för området. Det är sådana som Verdeal Transmontana, Cobrançosa, Madural, Cordovil, Redondil, Negrinha, med flera.

Det är en balanserad olivolja med lukt och smak av färsk frukt, ibland mandel och med en anmärkningsvärd förnimmelse av sött, grönt, bittert och kryddigt.

Dessa olivoljor kommer från olivlundar planterade i skiffermarker, vilka är karaktäristiska för Trás-os-Montes regionen. De exceptionella geografiska förhållandena och klimatet tillåter att de olika olivarterna av utmärkt kvalitet, kan skördas i sitt korrekta mognadstillstånd. De kan väljas ut och rensas enligt traditionella metoder, vilket gör oljan genuin.

Kallpressad, med låg syra och gyllene färg, har denna dyrbara vätska en fräsch och mycket behaglig fruktsmak. Dessa egenskaper ger den en karaktär av hög kvalitet som ses i varumärket (certifieringsstämpel) med äkta olivolja och skyddad ursprungsbeteckning “D.O.P Trás-os-Montes”. 

Detta märke i form av en stämpel som är fäst på tillverkarens förpackning, garanterar en överensstämmelse med dess produktions- och bearbetningsmetod. Konsumenten garanteras att produktens ursprung, anseende, samt kontroll av att alla produktions- och bearbetningsregler som föreskrivs i den aktuella lagen (Standard Disp. 293/93) följs. Genom att erkänna olivoljans höga kvalitet respekteras den portugisiska olivoljans äkthet, liksom ansträngningarna från producenterna av Trás-os-Montes och Alto Douro.